Marvel迷,特別狼人迷個心喺依兩日真係好似坐過山車噤!先係昨日Hugh Jackman宣布自身癌症再度復發,要再次接受治癒,去到今朝X-23又有新片段睇,再去到依家 – Hugh Jackman突然改口話Logan唔一定係最後一套狼人電影!

﹙圖片來自YouTube﹚

﹙圖片來自YouTube﹚

事發係噤嘅,話說Hugh Jackman同New York Times做訪問,當被問到Logan係唔係真係佢最後一次飾演狼人嘅時候,佢噤答:「當我拎到劇本,係;當我拍緊嘅時候,係;今日坐喺到,係。但唔會有人知我三年後會唔會回心轉意~」嘩!雖然答得有啲曖昧,但係狼人噤樣唔將話得噤盡,暗示以後仲有機會見到佢做狼人,一眾影迷都開心都嚟唔切!但將來Hugh Jackman會唔會比影迷打動,又見到一本令佢心動嘅劇本呢?相信未來先知啦!但筆者都幾相信會有機會見到Deadpool同狼人拍翻一兩幕嘅!